Articles

Vad är Ledger Journal?

bokföringsjournalen är en bokföringspost som görs dag för dag där de verksamheter som har utförts i företaget registreras.

huvudboken

vad en huvudbok ska ha är ett bokföringsnummer, datumet för när den operationen ägde rum, den borde och borde, beloppet och konceptet.

dess funktioner är att hålla en ordnad organiserad redovisning och en korrelativ numrering, att göra huvudboken och att undersöka balansräkningen.

kolla här hur man håller redovisningen av en frilansare.

inköp, betalning av skulder, försäljning, samlingar, investeringar, arbetstagarnas kostnader, lån konstitutioner, register över mottagna fakturor,…

fördelarna med tidskriften är att den minskar fel i redovisningen, ger en daglig kronologisk och dess verksamhet är ordnad och detaljerad.

det enda problemet är att det inte visar rörelsen för saldot på något konto, Vi har bara posterna.

i tidskriften finns det många typer av bokföringsposter, såsom öppning, Ingående balans för nästa period, slutet av året,…

också det normala kontot för avgifter och gödningsmedel, föreningar eller säten för regularisering som ska reglera konton och flytta resultatet av inköp och försäljning på resultatet av övningen.

om du vill veta om en term som du inte kan hitta kan du kontakta oss. Vi är online-faktureringsprogrammet för att ta full kontroll över din fakturering.