Articles

MetQ av Neisseria gonorrhoeae är ett Ytuttryckt Antigen som framkallar bakteriedödande och funktionella blockerande antikroppar

abstrakt

Neisseria gonorrhoeae, orsaksmedlet för sexuellt överförd infektion (STI) gonorrhea, är ett växande hot mot folkhälsan för vilket ett vaccin är brådskande. Vi karakteriserade den funktionella rollen för gonokockmetq-proteinet, som är metioninbindande komponenten i ett ABC-transportörsystem, och bedömde dess potential som ett kandidatantigen för inkludering i ett gonokockvaccin. MetQ har visat sig vara mycket konserverat i alla stammar som hittills undersökts, det är lokaliserat på bakterieytan och det binder l-metionin med hög affinitet. MetQ är också involverat i gonokock vidhäftning till livmoderhalsepitelceller. Mutanter som saknar MetQ har nedsatt överlevnad i humana monocyter, makrofager och serum. Vidare är antikroppar som höjs mot MetQ bakteriedödande och kan blockera gonokockhäftning till epitelceller. Dessa data tyder på att MetQ framkallar både bakteriedödande och funktionella blockerande antikroppar och är ett giltigt kandidatantigen för ytterligare undersökning och eventuell inkludering i ett vaccin för förebyggande av gonorrhea.