Articles

Media Topics

Media Topics är en ständigt uppdaterad taxonomi med över 1200 termer med fokus på kategorisering av text. Ursprungligen baserat på IPTC-ämneskoderna taxonomi, media Topics taxonomi släpptes först 2010 och uppdateras minst en gång om året. Det finns nu på 11 språk: arabiska, brittiska engelska, kinesiska, danska, franska, tyska, norska, portugisiska (för Portugal och Brasilien), spanska och svenska.

ordförrådet för Medieämnen kan ses på IPTC-kontrollerad Ordförrådsserver på http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic. Dessutom kan den laddas ner som ett NewsML-G2 Knowledge-objekt, RDF/XML eller RDF / Turtle-dokument, läs riktlinjerna. En Excel-version av Medieämnen och en mer användarvänlig trädliknande vy finns också.

vi har nyligen skapat en IPTC NewsCodes riktlinjer dokument som beskriver mycket mer om hur IPTC upprätthåller Medieämnen och andra IPTC NewsCodes kontrollerade vokabulärer.

ordförrådet för Medieämnen är medlem i familjen IPTC-Nyhetskoder. Läs mer om de allmänna funktionerna och användarvillkoren.