Articles

Kristian Birkeland

i början av 20-talet Kristian Birkeland (1867-1917), en norsk forskare av omättlig nyfikenhet, tog upp frågor som hade förargat europeiska forskare i århundraden. Varför syns norrskenet över huvudet när jordens magnetfält störs? Hur är magnetiska stormar kopplade till störningar på solen? För att svara på dessa frågor tolkade Birkeland sina avancerade laboratoriesimuleringar och djärva kampanjer i den arktiska vildmarken mot bakgrund av Maxwells nyupptäckta lagar om el och magnetism. Birkelands tankar avfärdades i årtionden, bara för att rättfärdigas när satelliter kunde flyga över jordens atmosfär.

inför de utarmande bestånden av chilenska saltpeter och den därmed följande utsikterna till masssvält visade Birkeland sin praktiska sida och uppfann den första industriella skalmetoden för att extrahera kvävebaserade gödselmedel från luften. Norsk Hydro, en av moderna Norges största industrier, står som en levande hyllning till hans geni.

i hopp om att visa vad vi nu kallar solvinden flyttade Birkeland till Egypten 1913. Isolerad från sina vänner av det stora kriget längtade Birkeland efter att fira sin 50-årsdag i Norge. Den enda säkra passagen hem, via Fjärran Östern, förde honom till Tokyo där han i slutet av våren 1917 gick bort.