Articles

koalitionen

binder till en nationell insats

Femas nationella Responsramverk (NRF) presenterar vägledande principer för alla responspartner att samordna och agera strategiskt som svar på katastrofer och nödsituationer – från den minsta händelsen till den största katastrofen. NRF innehåller 15 Nödstödsfunktioner (ESFs); koalitionen är tunnelbanans arm av ESF#8, som adresserar folkhälso-och sjukvårdstjänster för statliga, stam-och jurisdiktionsregeringar i Minnesota.

att agera regionalt är nyckeln

att arbeta på lokal nivå upprätthåller en regional korsning mellan folkhälsa, akutsjukvård, hälso-och sjukvård och allmän säkerhet. Hennepin County Medical Center (HCMC) ansvarar för den administrativa förvaltningen av hälso-och sjukvårdssystemets Beredskapsprogram. Som det utsedda regionala Sjukhusresurscentret hanterar HCMC regionala Sjukhusberedskapskoordinatorer, medicinsk chef och bidragspersonal, med tonvikt på att samordna deltagandet i koalitionen.

Response Partners

Metropolitan Emergency Managers Association (MEMA)
Metropolitan Emergency Services Board
Minnesota Department of Health Office of Emergency Preparedness
Emergency Medical Services Regulatory Board (EMSRB)
Homeland Security and Emergency Management (HSEM)
Minnesota responses (Medical Reserve Corp)

Response partners inkluderar också följande län: Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott och Washington, och städerna Minneapolis, Bloomington, Edina och Richfield.

sponsorer

hälso-och sjukvårdssystemets Beredskapsprogram (Hspp)