Articles

I-flytande plasma: ett nytt verktyg vid tillverkning av nanomaterial och vid behandling av avloppsvatten-RSC Advances (RSC Publishing)

försök att generera plasma i vätskor har varit framgångsrika och olika enheter har föreslagits. Många rapporter har beskrivit de optimala betingelser som behövs för att generera plasma, och mekanismer har härletts, tillsammans med sammansättningen av plasma. Belysning av en stabil metod (och mekanism) för att generera plasma i vätskor har lett till olika aktiva undersökningar av tillämpningar av denna nya energikälla. Denna översiktsartikel beskriver generatorn och genereringsmekanismen för flytande plasma och uppmärksammar den utvecklande tekniken. Egenskaperna hos nedsänkt plasma sammanfattas och exempel på nanomaterialsynteser och avloppsrening ges, som båda har väckt betydande uppmärksamhet. Extrema reaktionsfält kan produceras bekvämt med hjälp av elektrisk kraft även utan användning av kemiska ämnen och högtemperatur högtryckskärl. Kemiska reaktioner kan utföras och miljöbehandlingsprocesser uppnås med hög effektivitet och funktionsförmåga med användning av flytande plasma. Förslag för införande i flytande plasma till kemiska processer diskuteras.