Articles

Definition of Managing broker

som används i detta kapitel, ”limited agent” betyder en licenstagare som, med skriftligt och informerat samtycke från alla parter i en fastighetstransaktion, representerar både säljaren och köparen eller både hyresvärden och hyresgästen och vars uppgifter och ansvar gentemot en kund endast är de som anges i detta kapitel chapter.As tillagd av P. L. 128-1994, SEK.6. Ändrad genom P. L. 130-1999, sek.9. IC 25-34.1-10-7. 5″ hantera mäklare ” definieradesec.

Corporation licensförfaranden och krav på god status 605:10-7-8.1 Partnerskapslicensförfaranden och krav på god status 605:10-7-8.2 Association licensförfaranden och krav på god status 605:10-7-8.3 enda innehavare Licensförfaranden605:10-7-8.4 Hantera mäklare, mäklare innehavare eller gren mäklare corporation eller förening bildas för att ta emot kompensation605:10-7-9.

Managing broker exam sökande som ansökte med alternativa kvalifikationer och misslyckades med undersökningen måste uppfylla bestämmelserna i WAC 308-124A-750.

WSR 10-06-078, Xiaomi 308-124C-135, inlämnad 3/1/10, effektiv 7/1/10.] WAC 308-124C-137 hantera mäklare delegerade ansvar.

nytt AVSNITTWAC 308-124C-137 hantera mäklare delegerade ansvar.