Articles

Plasma în lichid: un instrument nou în fabricarea nanomaterialelor și în tratarea apelor reziduale-RSC Advances (RSC Publishing)

încercările de a genera plasmă în lichide au avut succes și au fost propuse diverse dispozitive. Multe rapoarte au descris condițiile optime necesare pentru generarea plasmei și au fost deduse mecanisme, împreună cu compoziția plasmei. Elucidarea unei metode stabile (și a unui mecanism) de generare a plasmei în lichide a condus la diverse investigații active în aplicațiile acestei noi surse de energie. Acest articol de revizuire descrie generatorul și mecanismul de generare a plasmei în lichid și acordă atenție tehnologiei în evoluție. Caracteristicile plasmei scufundate sunt rezumate și sunt date exemple de sinteze de nanomateriale și tratarea apelor uzate, ambele atrăgând o atenție semnificativă. Câmpurile de reacție Extreme pot fi produse în mod convenabil folosind energie electrică chiar și fără utilizarea substanțelor chimice și a vaselor de înaltă presiune la temperaturi ridicate. Reacțiile chimice pot fi efectuate și procesele de remediere a mediului realizate cu eficiență ridicată și operabilitate cu utilizarea plasmei în lichid. Sunt discutate sugestii pentru introducerea plasmei în lichid în procesele chimice.