Articles

Tradycja czynienia zasług

czynienie zasług oznacza czynienie dobrych rzeczy, jak wspomniano w doktrynie religijnej. Sposoby życia Tajów, od ich narodzin aż do śmierci, są tak znane z robienia zasług. Głęboko wierzą, że powinni regularnie zdobywać i zdobywać zasługi, które przyniosłyby im szczęście, spokojne życie i inne dobre rzeczy. Zdobywanie zasług wzmocni ich do pokonania wszelkich przeszkód lub nieszczęść, które cierpią. Zamierzają zdobyć więcej zasług, ponieważ wierzą również, że ich nagromadzona zasługa pomoże im być w niebie lub spokojnym miejscu po ich śmierci. Jeszcze więcej zasług, które uzyskali, pomogłoby im osiągnąć nirwanę (boski pokój poza tym światem).

wiara Tajów opiera się na doktrynie buddyjskiej. Koncepcja jest taka, jak stwierdzono w tajskim przysłowie „Jeśli czynisz dobro, otrzymasz dobro; jeśli czynisz zło, otrzymasz zło”. Oznacza to wynik karmy reprezentujący ocenę wszystkich zdarzeń życiowych, czyli otrzymacie wynik tego co już zainicjowaliście.

wspólną zasadą w czynieniu zasługi jest przygotowanie umysłu i myśli.Umysł musi być oczyszczony i gotowy. Zdobywanie zasług nie może jednak przysporzyć kłopotów ani zmartwień sobie ani innym.

istnieją trzy sposoby zarabiania i zdobywania zasług. Są to

1) dawanie jałmużny

2) podtrzymywanie przykazań religijnych i

3) modlenie się

jeśli wszystko jest doskonale spełnione, oznacza to wielkie zasługi. Ale większość ludzi widzi, że zasługą jest dawanie jałmużny. Jest to częściowo prawda, ponieważ jest to pierwszy krok w pełni zdobytej zasługi. Przy tej okazji zostanie wyrażona tylko jałmużna, ponieważ jest to bardzo powszechny sposób życia Tajów.

zasługa wkładania jedzenia do miski mnichów.

Dokonywanie zasługi w Phasrimahathad Temple, Bangkhen District

tradycja ta oznacza wkładanie jedzenia do miski mnichów. Mnisi otrzymują jałmużnę od ludzi, którzy wierzą, że zdobywają zasługi poprzez dawanie. Każdego ranka około 6.00 – 7.00 mnisi w milczeniu przemierzają ulice, aby otrzymać ofiary. Zrozumiałe jest, że jest to okazja dla ludzi do zdobycia zasług.

waterside at Nong-Chok

potrawy oferowane mnichom są dobrze przygotowane. Świeżo ugotowany ryż, różne rodzaje słonych, słodkich i owoców. Niektórzy ludzie mogą przygotować kwiaty, patyki joss i świece. Kiedy mnich przybędzie, ludzie poproszą ich, aby przestali, a następnie umieszczą pokarmy w misce, którą niosą mnisi. Kwiaty, patyczki i świece umieszcza się na metalowej pokrywie miski lub w torbie mnichów. Wtedy będą pobłogosławione. Podczas gdy mnisi są błogosławieństwem, należy nalewać wodę, która pokazuje, że pragną poświęcić zasługi, które zdobyli ze swoimi krewnymi, którzy już odeszli. Ten krok kończy obrzęd czynienia zasług poprzez dawanie jałmużny.

zdobywanie zasług poprzez dawanie jałmużny jest częścią stylu życia Tajów od tysięcy lat. Wspominany jest w dwóch częściach historii Buddy. Po pierwsze, kiedy Budda właśnie został oświecony, udał się na pobyt w drzewie mlecznym. Kupcy o imionach Tabussah i Palikah przechodzili obok i głęboko podziwiali prestiż Buddy. Przekazali swoje zaopatrzenie Buddzie. Budda używał swojej miski, aby otrzymywać oferowane jedzenie. Po drugie, kiedy Budda udał się do lasu drzew mango, anupiya district, Prowincja Makadha. Chodził z miską, aby otrzymać jedzenie. Kiedy mijał miasto króla Pimpisany Rajgrah. Ludzie w mieście widzieli go robiącego to po raz pierwszy, więc przynieśli Jedzenie i włożyli je do miski Buddy. Stało się to tradycją do chwili obecnej. Więc możemy zobaczyć mnichów i nowicjuszy niosących miskę na ulicach każdego ranka. Możemy również zobaczyć, że wszyscy ludzie są gotowi czynić zasługi, czyli dawać jałmużnę, dawać pokarm mnichom i nowicjuszom.

tłumaczenie: Aketawan Manowongsa
Data wprowadzenia: 5 marca 2000 , ostatnia aktualizacja: 6 marca 2003