Articles

Michelle Williams

Michelle A. Williams, SM ’88, ScD’ 91, jest dziekanem Wydziału Harvard T. H. Chan School of Public Health . Jest światowej sławy epidemiologiem i naukowcem ds. zdrowia publicznego, nagradzanym pedagogiem i powszechnie uznanym liderem akademickim. Przed objęciem stanowiska Dziekana była profesorem i przewodniczącą Wydziału epidemiologii w Harvard Chan School oraz kierownikiem programów badań nad zdrowiem populacji i dysproporcjami zdrowotnymi w Harvard ’ s Clinical and Translational Sciences Center. Dean Williams wcześniej miał wybitną karierę w University of Washington School of Public Health. Jej praca naukowa kładzie szczególny nacisk w dziedzinie epidemiologii reprodukcyjnej, okołoporodowej, pediatrycznej i molekularnej. Dean Williams opublikował ponad 450 artykułów naukowych. W 2016 została wybrana do National Academy of Medicine. Dziekan posiada tytuł magistra inżynierii lądowej na Tufts University oraz tytuł magistra i doktora epidemiologii na Harvard Chan School.