Articles

MG-RAST: Metagenomics Rast Server / Argonne National Laboratory

serwer Rast metagenomics jest środowiskiem opartym na ZALĄŻKACH, które pozwala użytkownikom przesyłać metagenomy do automatycznych analiz. Serwer zbudowany jest jako zmodyfikowana wersja serwera (Rapid Annotation using Subsystem Technology (RAST). Technologia RAST została pierwotnie wdrożona w celu umożliwienia zautomatyzowanej wysokiej jakości adnotacji kompletnych lub projektowych genomów mikrobiologicznych przy użyciu danych z nasion i została dostosowana do analizy metagenomu. Serwer zapewnia adnotację fragmentów sekwencji, ich klasyfikację filogenetyczną, klasyfikację funkcjonalną próbek i porównanie wielu metagenomów. Serwer oblicza również początkową rekonstrukcję metaboliczną dla metagenomu i umożliwia porównanie rekonstrukcji metabolicznych metagenomów i genomów.

publikacje

MG-RAST raport techniczny i podręcznik dla wersji 3.3.6

przenoszenie mg-RAST Metagenomic Data Analysis Pipeline to the Cloud

Korzystanie z serwera Metagenomics RAST (MG-RAST) do analizy Metagenomów strzelby

Analiza danych Metagenomic: wnioskowanie mikrobiologiczne funkcja wspólnoty z mg-rast