Articles

In-liquid plasma: a novel tool in the fabrication of nanomaterials and in the treatment of wastewater-RSC Advances( RSC Publishing)

próby wytworzenia plazmy w cieczach zakończyły się sukcesem i zaproponowano różne urządzenia. W wielu raportach opisano optymalne warunki potrzebne do wytworzenia osocza, a mechanizmy zostały wywnioskowane, wraz ze składem osocza. Wyjaśnienie stabilnej metody (i mechanizmu) wytwarzania plazmy w cieczach doprowadziło do różnych aktywnych badań nad zastosowaniami tego nowego źródła energii. Ten artykuł przeglądowy opisuje generator i mechanizm generowania ciekłej plazmy oraz zwraca uwagę na rozwijającą się technologię. Podsumowano charakterystykę zanurzonej plazmy i podano przykłady syntez nanomateriałów i oczyszczania ścieków, które przyciągnęły znaczną uwagę. Ekstremalne pola reakcji mogą być wytwarzane wygodnie przy użyciu energii elektrycznej, nawet bez użycia substancji chemicznych i wysokotemperaturowych zbiorników wysokociśnieniowych. Za pomocą ciekłej plazmy można przeprowadzać reakcje chemiczne i uzyskiwać procesy rekultywacji środowiska z wysoką wydajnością i funkcjonalnością. Omówiono propozycje wprowadzenia plazmy ciekłej do procesów chemicznych.