Articles

Array-CGH is an effective first-tier diagnostic test for EFTUD2-associated congenital mandibulofacial dysostosis with microcephaly (MFDM)

Exome & General Genetics

Mandibulofacial dysostosis with microcephaly (MFDM) is a sporadic malformation syndrome with severe craniofacial abnormalities, microcephaly, developmental delay, and dysmorphic features. Większość przypadków klinicznie zdiagnozowanych MFDM pozostaje genetycznie niewyjaśniona i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą opublikowano łącznie 35 pacjentów, 31 różnych mutacji, 4 delecji i 6 raportów. Nasz proband urodził się w wieku 36 lat?tygodnie ciąży z małogłowiem, mikroczaszkiem, rozszczepem podniebienia, ciężką retrognacją, dysfagią jamy ustnej i gardła, obustronną synostozą promieniowo-promieniową proksymalną, 11 żebrami piersiowymi, nieprawidłowym obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI), w tym uproszczonym wzorem żyralnym i łagodnym rozszerzeniem tylnych organów komór bocznych wtórnym do przerzedzenia istoty białej, krzykiem o wysokim tonie z powodu jednostronnego paraliżu rdzenia głosowego i cech dysmorficznych. Array comparative genomic hybridization (aCGH)?+?analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) wykazała prawdopodobną delecję patogenną de novo na chromosomie 17q21.31, obejmującą Gen EFTUD2. Nasz przypadek reprezentuje piąty zgłoszony proband z MFDM spowodowanym małymi delecjami z udziałem EFTUD2. Wszystkie znane mutacje dotyczące EFTUD2 powodują genetyczną haploinsufficiency, zgodną z przypadkiem naszego probanda. Jej cechy fenotypowe zarówno nakładają się i rozszerzają na cechy kliniczne wcześniej zgłoszonych przypadków, a jej diagnoza genetyczna wspiera również zastosowanie aCGH jako pierwszej klasy opcji testowania tego zaburzenia.

  • autorzy: SK Gandomi; Melissa Parra; D Reeves; V Yap; Chia-Ling Gau
  • czasopismo: clinical genetics
  • Data: 2015-Jan