Articles

MetQ van Neisseria gonorrhoeae Is een Oppervlakte-Uitgedrukt Antigeen Dat Lokt Bactericide en Functionele Blokkerende Antilichamen

ABSTRACTE

Neisseria gonorrhoeae, de verwekker van de seksueel overdraagbare infectie (SOI) gonorroe is een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid waarvoor een vaccin is dringend nodig. We karakteriseerden de functionele rol van het gonokokken-metq-eiwit, de methioninebindende component van een ABC-transportersysteem, en beoordeelden het potentieel ervan als kandidaat-antigeen voor opname in een gonokokkenvaccin. MetQ is in hoge mate geconserveerd in alle tot op heden onderzochte stammen, het is gelokaliseerd op het bacteriële oppervlak en het bindt l-methionine met een hoge affiniteit. MetQ is ook betrokken bij gonokokkenhechting aan cervicale epitheliale cellen. Mutanten zonder MetQ hebben een verminderde overleving in menselijke monocyten, macrofagen en serum. Bovendien zijn antilichamen tegen metq bactericide en kunnen ze gonokokkenhechting aan epitheliale cellen blokkeren. Deze gegevens suggereren dat MetQ zowel bactericide als functionele blokkerende antilichamen oproept en een geldig kandidaat-antigeen is voor aanvullend onderzoek en mogelijke opname in een vaccin ter preventie van gonorroe.