Articles

Malaria Atlas Project (kaart)

het Malaria Atlas Project (MAP) heeft als doel vrije, accurate en actuele geografische informatie over malaria en aanverwante onderwerpen te verspreiden. Onze missie is het genereren van nieuwe en innovatieve methoden om malaria in kaart te brengen, het produceren van een uitgebreide reeks kaarten en schattingen die een effectieve planning van malariabestrijding op nationale en internationale schaal ondersteunen.

MAP brengt een wereldwijd netwerk van onderzoekers samen met expertise in een breed scala aan disciplines, van Volksgezondheid tot wiskunde, aardrijkskunde en epidemiologie. Onder leiding van Professor Peter Gething werkt het team samen aan het samenstellen van wereldwijde databases over malariarisico en interventiedekking en het ontwikkelen van innovatieve analysemethoden die deze gegevens gebruiken om kritische vragen te beantwoorden. Deze omvatten een beter inzicht in het globale landschap van malariarisico, hoe dit verandert en de impact van malariainterventies. Door het evalueren van lasten, trends en impact op fijne geografische schaal ondersteunen we geïnformeerde besluitvorming voor malariabeheersing op internationale, regionale en nationale schaal.

als onderdeel van deze missie verkrijgt, beheert en deelt MAP een grote verscheidenheid aan malariometrische gegevens. Deze omvatten malariagevallen gemeld door surveillancesystemen, nationaal representatieve cross-sectionele onderzoeken van parasietpercentage, en satellietbeelden van mondiale omgevingsomstandigheden die de malariatransmissie beïnvloeden. De MAP group levert de resultaten van ons onderzoek, evenals breder technisch advies en ondersteuning, aan nationale Malariabestrijdingsprogramma ’s (Nmcp’ s), niet-gouvernementele organisaties (ngo ‘ s), Ministeries van Volksgezondheid en andere derde partijen als onderdeel van onze inzet voor open access data.

het Malaria Atlas Project is aangewezen als een samenwerkend centrum van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in geospatiale Ziektemodellering. Deze benaming erkent in de eerste plaats de bijdrage van MAP aan de ondersteuning van de modellering, monitoring en evaluatie van het wereldwijde Malaria-programma van de WHO.

het Malariaatlas-Project heeft tot doel andere programma ‘ s te ondersteunen die zich bezighouden met de bestrijding van tropische infectieziekten en we hebben kaarten en gegevens verstrekt aan een breed scala aan internationale groepen.

voor meer informatie over kaart en onze projecten Klik hier.