Articles

Lewis Temple

The Temple toggle iron has pivoting barbs that further Embedded the harpoon in the whale. Photo courtesy: New Bedford Whalingmuseum

hoewel Temple nooit een patent op het apparaat heeft gegeven, moet het succes ervan de New Bedford firma Delano en Pierce hebben geïnspireerd om Temple een nieuwe winkel te bouwen aan de voet van School Street in 1854. De winkel werd echter nooit voltooid en Temple werkte er nooit in vanwege het ongeluk dat tot zijn dood leidde.In de herfst van 1853 viel Temple tijdens het oversteken van een plank over een open rioolput. Hij heeft ernstige verwondingen opgelopen. In maart 1854 keurde de stad een betaling van $2.000 aan Temple goed, maar hij stierf zes weken later. Zijn persoonlijke bezittingen werden gewaardeerd op $ 2.459, 75. Dat omvatte ook het geld dat zijn weduwe van de stad bezat, dat uiteindelijk met rente werd betaald in februari 1857.Een monument ter ere van de tempel staat voor de New Bedford Free Public Library in Pleasant Street in New Bedford. Er bestaat geen gelijkenis van de tempel, dus het monument is gebaseerd op een foto van zijn zoon, Lewis Temple, Jr.