Articles

de mythes van leiderschap

“dan zul je de waarheid kennen, en de waarheid zal je bevrijden.”Johannes 8: 32 (NBG)

I believe that many people are not the leaders that they were created to be because they believe and buy into the mythes of leadership. Wat is een mythe? Een mythe is een wijdverbreid maar vals geloof of idee. Geloof komt door te horen daarom geloven we wat we voortdurend horen. Er zijn enkele leugens geweest over leiderschap en jullie moeten de waarheid kennen zodat jullie kunnen zijn wie God jullie geschapen heeft om te zijn! Laten we leren over deze mythen en laten we ze ontkrachten.

  1. the Position / Title Myth

u denkt dat u een positie of titel nodig hebt om een leider te zijn. Dit is niet waar. Leiderschap gaat over invloed. U kunt leiden zonder een functie / titel.

2. De mythe van Manager / ondernemer

wij denken dat management en ondernemerschap hetzelfde zijn als leiderschap. Management houdt zich bezig met processen en systemen, leiderschap houdt zich bezig met mensen. Ook het bezitten van een bedrijf maakt je niet een leider, maar het zijn van een ondernemer vereist zeker leiderschapsvaardigheden.

3. De leeftijd / geslacht mythe

sommige mensen denken dat ze te oud of te jong zijn om leiding te geven. Leiderschap heeft geen leeftijd. We denken vaak dat mannen de enige zijn die grote leiders zijn. Er zijn en zijn succesvolle vrouwen in leiderschap.

4. De volgers mythe

we denken dat je geen leider kunt zijn tenzij je veel volgers hebt. Leiderschap gaat niet over de hoeveelheid volgers die je hebt, maar over de mensen die je impact en giet in. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.

5. De” Vert ” mythe

we denken dat extroverten betere leiders zijn dan introverten en dat is niet waar. Ze dragen elk unieke en noodzakelijke dingen bij aan leiderschap. Op een dag zal ik hier dieper op ingaan.

6. De mythe van de Dictator

veel mensen denken dat leiderschap en dictatuur hetzelfde zijn. Dictatuur gaat over het controleren en manipuleren van mensen om te doen wat je wilt. Leiderschap gaat over het in staat stellen van uw mensen om samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

7. De eenling mythe

veel mensen denken dat ze alleen kunnen leiden. Dat is niet waar. Je hebt een team nodig. Er is een team nodig om een visioen te zien uitkomen. Je kunt niet alleen succes boeken.

8. The Easy Myth

veel mensen denken dat wanneer je een leider wordt dat je minder werk doet terwijl je anderen je werk laat doen. Dat is niet waar – hoe hoger je gaat in leiderschap, hoe meer werk er van je wordt gevraagd. Er wordt meer opoffering verwacht. Je komt vroeg en vertrekt laat.

9. De Kennismythe

veel mensen denken dat leiders alle antwoorden moeten hebben en alles moeten weten. Dat is niet waar – leiders vechten vaak met onzekerheid. We vertrouwen erop dat God ons leidt zoals wij zijn volk leiden. We weten niet alles.

10. De Geboortemythe

velen denken dat leiders geboren zijn en niet gemaakt. Ze denken: “je hebt het of je hebt het niet.” dat is verre van de waarheid. Je bent geboren om te leiden, maar je moet een leider worden. Het is een proces.

geloof deze mythes over leiderschap niet. God heeft je geschapen om te leiden. Je bent een leider omdat God dat zei. Anders denken is wat je een leider maakt — je hebt niet alle extra dingen nodig. Alles wat je nodig hebt is een gewillig hart om je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, zodat je het verborgen potentieel in je ontsluit. Je bent een leider, dus val niet voor de mythes van leiderschap.