Articles

Current Trial ReportA Phase III Study of Durvalumab (MEDI4736) With or Without Tremelimumab for Previously Tremelimumab for Previously Tremelimumab: Grondgedachte en Protocolopzet van de Arctische studie

Anti-geprogrammeerde celdood-1 en anti-geprogrammeerde celdood ligand-1 (PD-L1) monotherapieën hebben veelbelovende klinische activiteit aangetoond bij gevorderde, refractaire niet–kleincellige longkanker (NSCLC), maar antitumoractiviteit lijkt groter te zijn bij patiënten met PD-L1+ tumoren in vergelijking met patiënten met PD-L1-tumoren. Het combineren van het anti-PD-L1 antilichaam durvalumab en het anti-cytotoxische T-lymfocyt antigeen 4 antilichaam tremelimumab biedt het potentieel voor antitumoractiviteit bij patiënten met gevorderd NSCLC, ongeacht de PD-L1 tumorstatus. ARCTIC (NCT02352948) is een wereldwijd, fase III, gerandomiseerd, open-label multicenter onderzoek bij patiënten met gevorderd NSCLC, waarbij de veiligheid en klinische activiteit van durvalumab versus standaardzorg (SoC) worden beoordeeld.; erlotinib, gemcitabine of vinorelbine) bij patiënten met PD-L1+ tumoren (≥25% van de tumorcellen met membraankleuring met behulp van VENTANA PD-L1 CDx Assay) (substudie A) en de combinatie van durvalumab + tremelimumab of een van beide middelen als monotherapie versus SoC bij patiënten met PD-L1-tumoren (substudie B). Patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC (Stadium IIIB/IV), zonder epidermale groeifactor receptor tyrosine kinase activerende mutaties of anaplastisch lymfoom kinase herschikkingen, die ten minste 2 eerdere systemische regimes hebben gekregen, waaronder 1 op platina gebaseerde chemotherapie. Co-primaire eindpunten zijn progressievrije overleving en totale overleving. Secundaire eindpunten omvatten het percentage patiënten dat na 12 maanden in leven was, het objectieve responspercentage, de duur van de respons, progressievrije overleving na 6 en 12 maanden, veiligheid en verdraagbaarheid, farmacokinetiek, immunogeniciteit en kwaliteit van leven. De verkennende eindpunten zullen potentiële biomarkers van behandelingsrespons beoordelen. De werving is gestart in januari 2015 en loopt nog.