Articles

Myter Om Lederskap

«da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.»John 8:32 (NIV)

jeg tror at mange mennesker ikke er ledere som de ble skapt for å være fordi de tror og kjøper inn i mytene om lederskap. Hva er en myte? En myte er en utbredt, men falsk tro eller ide. Troen kommer ved å høre, derfor tror vi det vi stadig hører. Det har vært noen løgner om lederskap, og du trenger å vite sannheten, slik At Du kan være som Gud skapte deg til å være! La oss lære om disse mytene og la oss debunk dem.

  1. Posisjon/Tittel Myte

du tror du må ha en posisjon eller tittel for å være en leder. Dette er ikke sant. Ledelse handler om innflytelse. Du kan lede uten posisjon/tittel.

2. The Manager / Entreprenør Myte

vi tror at ledelse og entreprenørskap er det samme som ledelse. Ledelse handler om prosesser og systemer, ledelse handler om mennesker. Å eie en bedrift gjør deg ikke til en leder, men å være bedriftseier krever definitivt lederegenskaper.

3. Alder / Kjønn Myte

Noen tror de er for gamle eller for unge til å lede. Lederskap har ingen alder. Vi tror ofte at menn er den eneste som gjør gode ledere. Det er og har vært vellykkede kvinner i lederskap.

4. The Followers Myth

Vi tror At Du ikke kan være leder med mindre du har mange tilhengere. Lederskap handler ikke om mengden følgere du har, men om menneskene du påvirker og heller inn i. Det handler om kvalitet, ikke kvantitet.

5. «Vert» Myten

vi tror at ekstroverter gjør bedre ledere enn introverter, og Det er ikke sant. De bidrar hver unike og nødvendige ting til lederskap. Jeg skal gå mer i dybden i denne en dag.

6. Diktatormyten

Mange tror at lederskap og diktatur er de samme. Diktatur handler om å kontrollere og manipulere folk til å gjøre hva du vil. Lederskap handler om å styrke folk til å arbeide sammen for å nå et felles mål.

7. Den Ensomme Myten

Mange tror De kan lede alene. Det er ikke sant. Du trenger et team. Det tar et team for å se en visjon oppfylt. Du kan ikke oppnå suksess alene.

8. Den Enkle Myten

mange tror at når du blir leder, gjør du mindre arbeid mens du får andre til å gjøre arbeidet ditt. Det er ikke sant – jo høyere du går i ledelse, desto mer arbeid kreves av deg. Mer offer er forventet. Du kommer tidlig og går sent.

9. Kunnskapsmyten

mange tror at ledere må ha alle svarene og vite alt. Det er ikke sant – ledere kjemper ofte med usikkerhet. Vi stoler På At Gud skal lede oss når Vi leder hans folk. Vi vet ikke alt.

10. Fødselsmyten

mange tror at ledere er født og ikke laget. De tror «enten har du det eller ikke.» det er langt fra sannheten. Du ble født til å lede, men du må bli en leder. Det er en prosess.

ikke tro på disse mytene om lederskap. Gud skapte deg til å lede! Du er en leder fordi Gud sa det. Å tenke annerledes er det som gjør deg til en leder — du trenger ikke alle de ekstra tingene. Alt du trenger er et villig hjerte til å utvikle dine lederegenskaper, slik at du låser opp det skjulte potensialet i deg. Du er en leder, så ikke fall for MYTENE OM LEDERSKAP.