Articles

MetQ Av Neisseria gonorrhoeae Er Et Overflateuttrykt Antigen som Utløser Bakteriedrepende Og Funksjonelle Blokkerende Antistoffer

ABSTRAKT

Neisseria gonorrhoeae, den utløsende agent for seksuelt overførbare infeksjoner (STI) gonorrhea, er en økende folkehelsetrussel som en vaksine er presserende behov for. Vi karakteriserte den funksjonelle rollen til gonokokk – metq-proteinet, som er metioninbindingskomponenten i ET ABC-transportørsystem, og vurderte potensialet som et kandidatantigen for inkludering i en gonokokkvaksine. MetQ har vist seg å være svært konservert i alle stammer undersøkt til dags dato, det er lokalisert på bakterieoverflaten, og det binder l-metionin med høy affinitet. MetQ er også involvert i gonokokk-adhesjon til cervikale epitelceller. Mutanter som mangler MetQ har nedsatt overlevelse i humane monocytter, makrofager og serum. Videre er antistoffer hevet mot MetQ bakteriedrepende og er i stand til å blokkere gonokokk-adhesjon til epitelceller. Disse dataene antyder At MetQ utløser både bakteriedrepende og funksjonelle blokkerende antistoffer og er et gyldig kandidatantigen for ytterligere undersøkelser og mulig inkludering i en vaksine for forebygging av gonore.