Articles

Megaloceros giganteus

 Beskjæres MI Megaloceros giganteus Irsk elg skjelett.jpg

Megaloceros giganteus, Også kalt Irsk elg, gigantisk hjort, Eller Irsk gigantisk hjort, er en utdødd arter av hjort i slekten Megaloceros og er en av de største hjort som noen gang har levd. Dens rekkevidde strakte Seg Over Eurasia under Pleistocen, Fra Irland Til Sibir Til Kina. En beslektet form er registrert I Kina Under Slutten Av Pleistocen. De siste restene av arten har blitt karbon datert til ca 7700 år siden I Sibir. Selv om de fleste skjeletter har blitt funnet i myrer I Irland, var dyret ikke eksklusivt For Irland og var ikke nært knyttet til noen av de levende artene som for tiden kalles elg-Alces alces (Den Europeiske elgen, kjent I Nord-Amerika som elgen) eller Cervus canadensis (Den Nordamerikanske elgen eller wapiti). Av denne grunn brukes navnet «Giant deer» i noen publikasjoner, i stedet for «Irsk elg». En studie har antydet At Den Irske elgen var nært knyttet Til hjort (Cervus elaphus). Andre fylogenetiske analyser støtter imidlertid et søstergruppeforhold til høsthjort (Dama dama).

Roller

  • det spilte Iguanodon I KENOZOIKUM DYR

Galleri

  • Megaloceros