Articles

Malaria Atlas Project (KART)

Malaria Atlas Project (MAP) har som mål å formidle gratis, nøyaktig og oppdatert geografisk informasjon om malaria og tilhørende emner. Vårt oppdrag er å generere nye og innovative metoder for å kartlegge malaria, for å produsere et omfattende utvalg av kart og estimater som vil støtte effektiv planlegging av malariakontroll på nasjonal og internasjonal skala.

MAP samler et globalt nettverk av forskere med kompetanse innen et bredt spekter av fagområder, fra folkehelse til matematikk, geografi og epidemiologi. Ledet Av Professor Peter Gething, jobber teamet sammen for å samle globale databaser om malariarisiko og intervensjonsdekning og utvikle innovative analysemetoder som bruker disse dataene til å løse kritiske spørsmål. Disse inkluderer bedre forståelse av det globale landskapet av malariarisiko, hvordan dette endrer seg, og virkningen av malariaintervensjoner. Ved å evaluere byrder, trender og innvirkning på fin geografisk skala støtter vi informert beslutningstaking for malariakontroll på internasjonal, regional og nasjonal skala.

SOM en del av dette oppdraget får MAP, kuraterer OG deler et bredt utvalg av malariometriske data. Disse inkluderer malaria tilfeller rapportert av overvåkingssystemer, nasjonalt representative tverrsnittsundersøkelser av parasittrate og satellittbilder som fanger globale miljøforhold som påvirker malariaoverføring. MAP-gruppen gir utgangene fra vår forskning, samt bredere teknisk rådgivning og støtte, Til Nasjonale Malariakontrollprogrammer( Nmcp), Frivillige organisasjoner (Ngoer), Helsedepartementer og andre tredjeparter som en del av vår forpliktelse til åpen tilgang til data.

Malaria Atlas-Prosjektet har blitt utpekt Som Et Samarbeidssenter I Verdens Helseorganisasjon (WHO) I Geospatial Sykdomsmodellering. DENNE betegnelsen anerkjenner FØRST OG fremst MAPS bidrag til å støtte modellerings -, overvåkings-og evalueringsaktivitetene TIL WHOS Globale Malariaprogram.

Malaria Atlas-Prosjektet har som mål å støtte andre programmer i kampen mot tropiske smittsomme sykdommer, og vi har gitt kart og data til et bredt spekter av internasjonale grupper.

For å lære mer om kart og våre prosjekter klikk her.