Articles

Lewis Temple

Templet toggle iron har svingbar barbs som videre legger harpunen inn i hvalen. Foto: New Bedford Whaling Museum

Selv Om Temple aldri patenterte enheten, må suksessen ha inspirert Det Nye Bedford-firmaet Delano og Pierce til å bygge Temple en ny butikk ved foten Av School Street i 1854. Butikken ble imidlertid aldri fullført, Og Temple jobbet aldri i den på grunn av ulykken som førte til hans død.
høsten 1853 falt Temple mens han krysset en planke over en åpen kloakkgrav. Han fikk alvorlige skader. I Mars 1854 godkjente Byen en betaling på 2000 dollar Til Temple, men han døde seks uker senere. Hans personlige eiendom ble verdsatt til $2,459. 75. Det inkluderte penger eid av hans enke av byen, som til slutt ble betalt med renter i februar 1857.
et monument til ære For Tempelet står foran New Bedford Free Public Library på Pleasant Street I New Bedford. Ingen Likhet Med Tempel eksisterer, så monumentet er basert på et fotografi av hans sønn, Lewis Temple, Jr.