Articles

In-liquid plasma: et nytt verktøy i fabrikasjon av nanomaterialer og i behandling av avløpsvann – RSC Advances (RSC Publishing)

Forsøk på å generere plasma i væsker har vært vellykkede og ulike enheter har blitt foreslått. Mange rapporter har beskrevet de optimale forholdene som trengs for å generere plasma, og mekanismer har blitt utledet, sammen med sammensetningen av plasmaet. Klargjøring av en stabil metode (og mekanisme) for å generere plasma i væsker har ført til ulike aktive undersøkelser av anvendelser av denne nye energikilden. Denne gjennomgangsartikkelen beskriver generatoren og genereringsmekanismen for in-liquid plasma, og tar hensyn til den utviklende teknologien. Egenskapene til neddykket plasma er oppsummert og eksempler på nanomaterialer synteser og avløpsvannbehandling er gitt, som begge har tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet. Ekstreme reaksjonsfelt kan produseres bekvemt ved hjelp av elektrisk kraft, selv uten bruk av kjemiske stoffer og høytemperatur høytrykksbeholdere. Kjemiske reaksjoner kan utføres og miljømessige renseprosesser oppnås med høy effektivitet og operativitet ved bruk av i-flytende plasma. Forslag til innføring i flytende plasma til kjemiske prosesser diskuteres.