Articles

Ekspresjon Av magekreft-assosiert mg7-antigen I magekreft, forstadier til lesjoner og h. pylori-assosierte magesykdommer

Mål: å undersøke forholdet mellom antigenet MG7-antigenuttrykk og magekreft samt forstadier tilstand; å studere forholdet MELLOM mg7-antigenuttrykk og H. pylori-infeksjon i godartede magelesjoner for å finne ut effekten av h. pylori-infeksjon på prosessen med utvikling av gastrisk kreft.

Metoder: nivået AV mg7-antigenuttrykk ble bestemt ved immunhistokjemisk metode i 383 gastrisk biopsierte materialer. Tarmmetaplasi ble bestemt ved histokjemisk metode. H. pylori-infeksjonen ble bestemt AV HE stain, PCR OG ELISA i 291 prøver, hvorav bare 34 tilfeller Av h. pylori-assosierte magesårssår ble fulgt opp.

Resultater: Den positive frekvensen AV mg7-ekspresjon i normal mageslimhinne, intestinal metaplasi, dysplasi og magekreft økte gradvis i stigende rekkefølge (P< 0,01). Den positive frekvensen AV mg7-antigenuttrykk i type III intestinal metaplasi av mageslimhinne var høyere enn for type i OG II intestinal metaplasi, og var svært signifikant (P<0,05).Den positive frekvensen AV mg7-antigenuttrykk i overfladisk gastritt, atrofisk gastritt og magekreft økte gradvis (11.9 %, 64.8 %, 91.2 %, P<0,01). Det var ingen signifikant forskjell Mellom H. pylori-negativ og h. pylori-positiv intestinal metaplasi, atrofisk gastritt og dysplasi av gastrisk epitel i den positive frekvensen AV mg7 antigen uttrykk. Det var ikke noe uttrykk FOR mg7-antigen i h. pylori-negativ overfladisk gastritt. Den positive frekvensen AV mg7-uttrykk I h. pylori-positiv overfladisk gastritt var 20,5%, og forskjellen mellom dem var signifikant (P<0,05). Under oppfølging ble en Av De tre H. pylori – negative tilfellene positive igjen, og DENS mg7-antigenuttrykk viste seg å være sterkere tilsvarende. 3 Av 31 H. pylori positive tilfeller ble oppdaget som tidlig gastrisk kreft, blant annet en med «+ + + » mg7 antigen uttrykk ble redusert Etter h. pylori utrydding.

Konklusjon: mg7-antigenuttrykk er svært spesifikt ved magekreft og kan brukes som en god markør for screening av magekreft; type III intestinal metaplasi, atrofisk gastritt og dysplasi bør følges opp og mg7-antigenuttrykk har høy klinisk verdi i den dynamiske oppfølgingsstudien; selv om positiv-MG7 i positiv-H. pylori overfladisk gastritt viser godartet morfologi i funksjoner, det er fortsatt den potensielle risikoen for å utvikle seg til magekreft, derfor bør det tas særlig hensyn til de som viser økende mg7-antigenuttrykk.