Articles

Reneszánsz humanizmus: Machiavelli and More

a “valódi életmódunk és az élnünk kellene” közötti különbségtétel központi szerepet játszik a modernitás kezelésében a “Modern Európa és az Egyesült Államok” felmérésemben, csakúgy, mint a “valódi igazság” és az “amit az emberek elképzeltek” között.”Mindkettő megismétlődik a tudományos forradalommal, különösen Galilei esetében, és a felvilágosodással kapcsolatban. A tanfolyam első fele Madison és Robespierre összehasonlításával zárul, amelyben a hallgatók Robespierre terror elleni védelmét tekintik szükségesnek az erény Köztársaság létrehozásához, és Madison megjegyzését, miszerint ” ha az emberek angyalok lennének, a kormányra nincs szükség.”Tehát ez a feladat nagyon sok építőköve sok a többi természetesen. A Barzun részei bevezetőként szolgálnak azokhoz a művekhez, amelyeket a hallgatók kóstolni fognak. A “tanulás látni” cím hangsúlyozza azt a kapcsolatot, amelyet maga Machiavelli húzott a festészet perspektívája és a politika realizmusa között.

szeptember. 26: Learning to See Discussion

The Prince beszélgetésünket Machiavelli The Prince című könyvének ezzel a szakaszával kezdjük:

remélem, nem fogják elbizakodottnak tartani, ha egy alacsony társadalmi rangú ember vállalja, hogy megvitatja a hercegek uralmát és alapelveket fektet le számukra. Amikor a festők tájképeket akarnak ábrázolni, alacsony talajon állnak, hogy valódi képet kapjanak a hegyekről és a hegyekről; felmásznak a hegyek tetejére, hogy panorámát kapjanak a völgyek felett. Hasonlóképpen, ahhoz, hogy jól ismerjük a népet, fejedelemnek kell lennünk, és ahhoz, hogy jól ismerjük a fejedelmeket, a népnek kell lennünk.
– Niccol 6655>

Machiavelli A csodálatos Lorenzo de’ Medici-hez, a herceg iránti elkötelezettség olvasmányok/források:

1. Niccolo Machiavelli, A herceg, fejezetek xiv-xix, xxi-xxiii
2. Thomas More, utópia részletek
3. Barzun, pp. 117-128, 255-259

Utopiafejezet elején Machiavelli állításával foglalkozó megjegyzések benyújtása, ” az okokról, amelyek miatt az embereket dicsérik vagy hibáztatják—különösen a hercegeket,” hogy szándékában állt “eltérni . . . abból, amit mások mondtak “azáltal, hogy” az ügy valódi igazsága után járnak”, ahelyett, hogy ” megismételnék azt, amit az emberek elképzeltek.”Olyan különbség van” aközött, ahogyan valójában élünk, és aközött, ahogyan élnünk kellene, hogy az az ember, aki elhanyagolja a valóságot, hogy tanulmányozza az eszményt, megtanulja, hogyan valósítsa meg a romlását. . . .”Válasszon konkrét részeket, amelyek becslései szerint mutatnak valamit arról, hogy Machiavelli hogyan találta meg az “igazi igazságot”? Az Ön által választott részek alapján kommentálja, hogy a hercegi magatartás leírása mennyire párhuzamos a More által kínáltakkal. Ismét válasszon két vagy három konkrét részt az utópiából. Ezt tovább fogjuk vizsgálni az osztályban, megvizsgálva, hogy Machiavelli És még inkább leírta azokat a tanácsadókat, akikkel a hercegek körülvették magukat.

egyértelmű, hogy mind Machiavelli, mind Thomas More komolyan vette a herceg tanácsadójának szerepét. Mindketten ebben a minőségben szolgáltak. Fejezet), valamint az utópiában betöltött szerepéről írt. Machiavelli azt írta, hogy a megfelelő tanácsadók kiválasztása az egyik legfontosabb kihívás a herceg előtt. Machiavelli folytatta, aligha számíthat arra, hogy megtartja a hatalmat, hacsak nem jól dönt. Amellett, hogy intelligens és hajlandó elmondani a hercegnek az igazat, egy tanácsadónak-írta Machiavelli-A herceg érdekeit is a többiek elé kell helyeznie. A herceg számára az volt a kihívás, hogy képes legyen felismerni a jó szolgákat/titkárokat, és ne tévessze meg azokat, akik hízelgéssel keresik a kegyét. Raphael, az utópiába utazó elutasította More javaslatát, miszerint bölcsességét és tapasztalatát egy herceg szolgálatába állítaná. Egy herceg, ő mondta, soha nem fogadná el azt a tanácsot, amelyet adna. A hercegek csak azokra hallgatnak, akik hízelgnek nekik. Soha nem hallgatnak olyan tanácsadókra, akik azt mondják nekik, amit nem akarnak hallani.

egy király és bolondja az alábbiakban bemutatjuk ezt a témát. A fenti ábra Az Erasmus eredeti kiadásának illusztrációja: a bolond dicsérete által Hans Holbein, a fiatalabb. Holbein a kor leghíresebb portréit festette, köztük Erasmust, Thomas More-t és VIII. Henriket.a Folly istennő Erasmus szerint azt állította: a bölcs embernek tartózkodnia kell a közügyektől.

nem a háború minden híres vállalkozás gyökere és ügye? És mégis mi ostobább, mint vállalni, mert nem tudom, milyen apróságokat, különösen, ha mindkét fél biztos, hogy többet veszít, mint amennyit az alku megszerez? Mert azok közül, akik megöltek, egy szót sem róluk; és ami a többit illeti, amikor mindkét fél szoros kapcsolatban áll “és a trombiták csúnya zajt csapnak”, mi haszna van azoknak a bölcseknek, imádkozom, akik annyira kimerültek a tanulmányozásban, hogy vékony, hideg vérük alig maradt szellemük? Nem, biztos azok a tompa, kövér fickók azok, hogy minél jobban túllépik a bátorságot,annál kevésbé értik meg.

. . .De az ügyvédnek, mint mondja, a legkevésbé sem kell aggódnia háborús ügyekben. Általában megadom; de ez a háborús dolog nem része a filozófiának, hanem élősködők, pandák, tolvajok, gyilkosok, ekék, szocik, költekezők és az emberiség más söpredékei irányítják, nem pedig filozófusok. . .

 Hans Holbein a fiatalabb