Articles

Otolaryngology-ENT kutatás

kétszáz huszonnyolc cikkcím került áttekintésre. Az elfogadott címek százhatvanhét kivonatát áttekintették. Hatvanöt kivonatot zártak ki, mivel nem vitatták meg az orvosi kezelést, és 102 teljes szövegű cikket választottak ki. Ezt követően 54 teljes szövegű cikk megfelelt a felvételi kritériumainknak. Negyvennyolc cikket kizártak (a listát a megfelelő szerző kérésére adják meg). A nyelvi pajzsmirigy kizárólag műtéti kivágással történő kezeléséről a vizsgálatok 39% – ában (19/48) számoltak be. A kizárás egyéb okai a következők voltak: kisebb tünetek miatt nem indítottak orvosi kezelést (10 cikk), vagy nem tárgyaltak eseteket vagy nem említették a beteg állapotát (17 cikk). Két tanulmány számolt be a 131-es radiojód-kezelésről (1.ábra).

ábra 1 Az irodalmi áttekintés folyamatábrája.

az 54 cikkek teljes szövegét felülvizsgálták az adatok kinyerése érdekében (1. függelék) (2.függelék). Összesen 80 beteg kapott orvosi kezelést tüneteik miatt, míg 2 beteg tünetmentes volt a kezelés során. Az orvosi kezelés hormonális szuppressziós terápia (HST) formájában történt.

ahol az életkorra vonatkozó információk rendelkezésre álltak, az életkor 3 hónaptól 83 évig terjedt. Kilenc beteg életkoráról nem volt információ (Kamat, Kulkarni, Desai, & Jussawalla, 1979,6 (Prasad & Bhat, 2000)).13 A 73 beteg közül negyvennégy (60%) 18 év alatt voltév. Egy tanulmány 12 betegből álló esetsorozatról számolt be, amelyben 5 beteg teljesítette a felvételi kritériumainkat; egy beteg elveszett a nyomon követéshez, a fennmaradó hat pedig állapotuk miatt műtéten esett át. Az esetek életkorára vonatkozó információk alapján nyilvánvaló volt, hogy a betegek gyakran az élet második évtizedében jelentkeznek kezelésre (Kamat, Kulkarni, Desai, & Jussawalla, 1979).6 áttekintésünkben a betegek többsége az élet első és második évtizedében jelent meg (2.ábra).

2. ábra az életkor megoszlása évtizedenként a vizsgált populációban.

ahol nemről számoltak be, a vizsgált betegpopuláció 88,3% – át (68/77) nők tették ki.

a betegeknél olyan tünetek jelentkeztek, amelyek vagy a mirigy méretével, vagy a mirigy méhen kívüli elhelyezésével kapcsolatosak. A nyelvi pajzsmirigy jelentett méreteiben heterogenitás volt, a legnagyobb jelentett Méret 5 cm x 4 cm, a legkisebb 1 cm x 0,5 cm. A leggyakoribb tünetek a betegek 48,7% – a (40/82) által jelentett dysphagia voltak, amelyet 21,9% – ban (18/82) idegen test érzés követett a torokban. 21 betegnél a dysphagia volt az egyetlen tünet. Tizenhárom betegnél a méhen kívüli pajzsmirigy egy tünetmentes csomó véletlenszerű megállapítása volt. A vérzés ritka tünet volt, amelyet csak három beteg jelentett (1.táblázat). Több betegnél több tünet jelentkezett.

bemutató tünet

betegek száma N=82

köhögés

5 (6%)

vérzés

3 (3.6%)

Dysphagia

40 (48.7%)

Dysphonia

6 (7.3%)

dyspnoe & légzőszervi tünetek

17 (20.7%)

idegen test érzés a torokban

18 (21.9%)

torokfájás

8 (9.7%)

tünetmentes csomó

13 (15.8%)

1. táblázat tünettan
* a százalékos arány meghaladja a 100% – ot, mivel néhány betegnél egynél több tünet jelentkezett

a HST azon a koncepción alapul, hogy egy exogén hormonnal az endokrin mirigy mérete csökken. A méhen kívüli pajzsmirigyszövet, különösen a nyelvi pajzsmirigy esetében a kezelés protokollja, beleértve az adagot, a kezelés időtartamát és időtartamát, nem világos az irodalomban. A kezelés hatékonysága a tünetek megszüntetésére, valamint a kezelés időtartama, mielőtt egy másik kezelési módra térne át, szintén nem ismert. A HST dózisát 53 betegnél jelentették, és a beteg életkorától és a pajzsmirigyfunkció megjelenéskor fennálló állapotától függően változott.

bár a kezelés megválasztása több tényezőtől függ, a HST 49 betegnél (61,2%) lassú, de szignifikáns módon volt hatékony. A nyelvi pajzsmirigy klinikai kezelése továbbra is kissé ellentmondásos. A szuppresszív terápia exogén pajzsmirigyhormonnal történő alkalmazása az orvosi kezelés alapja. Ezután klinikai vizsgálatot lehet végezni, és a pajzsmirigy működését rendszeres időközönként ellenőrizni kell. A metabolikus stressz időszakában gyakori nyomon követésre és vizsgálatra lehet szükség. Sebészeti beavatkozásra van szükség azoknak a kiválasztott betegeknek, akik tünetekké válnak, vagy kezdeti tüneteik romlanak, miközben szuppresszív terápiában részesülnek

a javulást a hormonális szuppressziós terápia megindításának okának eltűnéseként határozták meg. A kezdeti javulást 52/80 betegnél (65%) érték el. Három beteg azonban egy idő után nem reagált a HST-re, és egy másik kezelési módon esett át. A betegek 28/80 százaléka (35%) nem vagy csak részben javította a tüneteket (2.táblázat). Huszonöt beteg, akiknek a tünetei javultak, 18 év alattiak voltak, míg 19-en 18 év felettiek, 5 betegnél pedig nem adtak életkort. Tizenöt, illetve tíz beteg, akik nem jelentettek javulást, 18 év alatti és 18 év feletti volt. Összesen 31/80 (38.75%) más kezelési móddal rendelkezett, vagy elvesztették a nyomon követést (2.táblázat).

azok végső kezelése, akik kezdetben javultak a HST-vel

betegek száma N= 52

fenntartva a HST-n

Elveszett nyomon követni

kapott sebészeti kivágás

  • egy nem megfelelőség
  • egy a méret fokozatos növekedéséhez

azok végső kezelése, akiknek nem volt kezdeti javulása Hszt

betegek száma N=26

fenntartva a HST-n

én 131

CO2 lézeres abláció

rádiófrekvenciás abláció

sebészet

azoknak a végső kezelése, akiknél a tünetek részleges remissziója volt a HST-vel

betegek száma N= 2

I131

CO2 lézeres abláció

2. táblázat a nyelvi pajzsmirigy betegek kezelése.
kezdeti javulás történt 52/80 (65%)
részleges remisszió 2/80 (2.5%)

a javulást mutató betegek 65,3% – a (32/49) volt hypothyroid vagy kompenzált hypothyroid állapotban a kezelés kezdetén, míg hat euthyroid (12,2%) volt, és tizenegy betegnél a hormonális státusz nem volt ismert. A csoportban, amely nem volt javulás (31/80 vagy 38.7%), 12 beteg hypothyroid vagy kompenzált hypothyroid státusban volt (38,7%), 13 beteg euthyroid (41,9%) és hat beteg hormonális státusza ismeretlen volt a kezelés megkezdése előtt.

a HST időtartama azoknál a betegeknél, akik nem mutattak javulást (26/80 beteg), egy hónap (Barnes, Olsen, & Morgenthaler, 200414) és 8 év (Zitsman,Lala, & Rao, 15) között változott, az összesített átlag 22 hónap volt. Montgomerry 1935 – ben a nők körében magas a nyelvi pajzsmirigy aránya a férfiakhoz képest. Szisztematikus áttekintésünk hasonló magas arányt (88,3%) talált a nők körében. A nyelvi pajzsmirigy gyakorisága magasabb volt az élet első 3 évtizedében (2.ábra).