Articles

jelenlegi vizsgálati jelentésa Durvalumab III. fázisú vizsgálata (MEDI4736) Tremelimumabbal vagy anélkül, korábban kezelt, előrehaladott NSCLC-ben szenvedő betegeknél: Az ARCTIC tanulmány indoklása és Protokolltervezése

Anti-programozott sejthalál-1 és anti-programozott sejthalál ligandum-1 (PD–L1) monoterápiák ígéretes klinikai aktivitást mutattak előrehaladott, refrakter nem kissejtes tüdőrákban (NSCLC), de a tumorellenes aktivitás nagyobbnak tűnik a PD-L1+ daganatokban szenvedő betegeknél, mint a PD-L1-daganatokat hordozó betegeknél. Az anti-PD-L1 antitest durvalumab és az anti-citotoxikus T-lymphocyta antigén 4 antitest tremelimumab kombinálása lehetőséget nyújt a daganatellenes aktivitásra előrehaladott nem kissejtes tüdőkarcinómában szenvedő betegeknél, függetlenül a PD-L1 tumor státusztól. Az ARCTIC (NCT02352948) egy globális, III. fázisú, randomizált, nyílt, multicentrikus vizsgálat előrehaladott NSCLC-ben szenvedő betegeknél, amely a durvalumab biztonságosságát és klinikai aktivitását értékeli a standard ellátáshoz képest (SoC; erlotinib, gemcitabin vagy vinorelbin) PD-L1+ tumoros betegeknél (VENTANA PD-L1 CDx Assay alkalmazásával membránfestéssel rendelkező tumorsejtek 25%-ánál) (A. Részvizsgálat) és a durvalumab + tremelimumab vagy bármelyik szer monoterápiában történő kombinációja, szemben a SoC-val PD− L1-tumoros betegeknél (B. részvizsgálat). Alkalmas betegek azok, akiknek lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus NSCLC-je van (IIIB/IV stádium), epidermális nélkül növekedési faktor receptor tirozin-kináz aktiváló mutációk vagy anaplasztikus lymphoma kináz átrendeződések, akik legalább 2 korábbi szisztémás kezelést kaptak, beleértve 1 platina alapú kemoterápiás kezelést. Az együttes elsődleges végpontok a progressziómentes túlélés és a teljes túlélés. A másodlagos végpontok közé tartozik a 12. hónapban életben lévő betegek aránya, az objektív válaszarány, a válasz időtartama, a progressziómentes túlélés 6.és 12. hónapban, biztonságosság és tolerálhatóság, farmakokinetika, immunogenitás és életminőség. A feltáró végpontok felmérik a kezelési válasz lehetséges biomarkereit. A toborzás 2015 januárjában kezdődött és jelenleg is tart.