Articles

Mitä on median vaikuttaminen?

mitä on median vaikuttaminen?

Media advocacy on tv: n, radion ja sanomalehtien kautta tapahtuvan uutisoinnin strategista käyttöä julkisen keskustelun edistämiseksi ja yhteisön tuen antamiseksi yhteisön normien ja politiikkojen muutoksille. Turvallisten, terveiden ja hyvinvoivien yhteisöjen tavoitteiden puolustaminen, strategisen politiikan toteuttamisen esteiden tunnistaminen ja nykyisen tutkimuksen jakaminen uutisten avulla auttavat päättäjiä ja suurta yleisöä osallistumaan entistä täydemmin systeemisten muutosten luomiseen, jotka parantavat maailmaa, jossa elämme.
kansalaiset ovat yhteiskuntamme lopullisia päättäjiä ja mielipidevaikuttajia. Yhteisölliset asenteet, uskomukset, normit ja käytännöt muovautuvat perheiden sisäisissä keskusteluissa ja sosiaalisissa verkostoissa, joita koemme jokapäiväisessä elämässämme.
tapa, jolla päättäjät ja yleisö ymmärtävät ja ratkaisevat yhteisöjen kohtaamat haasteet nykymaailmassa, perustuu heidän käytettävissään olevan tiedon laatuun. Uutismedialla, joka on ensisijainen tiedonlähde, on erittäin voimakas rooli yhteisön sääntöjä ja normeja muodostavien julkisten Vuoropuhelujen muotoilussa.

taustatietoa Media Advocacy Indexistä
return to Media Advocacy index