Articles

Maternally expressed geeni 3 (MEG3): a tuumorisuppressor long non coding RNA

Maternally expressed geeni 3 (MEG3) is a long non-coding RNA (LNCRNA) located on kromosomi 14q32.3. Suora sekvensointi kokeet ovat osoittaneet monoallelic ilmentymä tämän lncRNA. Useat tutkimukset ovat osoittaneet alas-sääntelyn tämän lncRNA ihmisen syövissä. Joissakin tapauksissa taustamekanismiksi on ehdotettu promoottorin alueen hypermetylaatiota. Funktionaaliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä lncRNA ohjaa ilmentymistä useiden tuumorisuppressorigeenien ja onkogeenien joukossa ovat p53, RB, MYC ja TGF-β. WNT-β-kateniinireitin säätelyn kautta se vaikuttaa myös epiteeli-mesenkymaaliseen siirtymään. In vitro-tutkimukset ovat osoittaneet MEG3: n osuuden solunsalpaajien, kuten paklitakselin, sisplatiinin ja oksaliplatiinin, vasteen määrittämisessä. Tietyt meg3: n polymorfismit liittyvät syöpäriskiin (rs7158663, rs4081134 ja rs11160608) tai syöpäpotilaiden hoitovasteeseen (rs10132552). Yhdessä tätä lncRNA: ta pidetään oletettuna syövän biomarkkerina ja hoitokohteena. Nykyisessä katsauksessa käsitellään useita näkökohtia MEG3: n osallistumisesta karsinogeenisuuteen.