Articles

In-liquid plasma: a novel tool in the fabrication of nanomaterials and in the treatment of wastewater – RSC Advances (RSC Publishing)

yritykset tuottaa plasmaa nesteissä ovat onnistuneet ja erilaisia laitteita on ehdotettu. Monissa raporteissa on kuvattu optimaaliset olosuhteet, joita tarvitaan plasman tuottamiseen, ja on päätelty mekanismit sekä plasman koostumus. Vakaan menetelmän (ja mekanismin) selvittäminen plasman tuottamiseksi nesteistä on johtanut useisiin aktiivisiin tutkimuksiin tämän uuden energialähteen käyttökohteista. Tässä tarkasteluartikkelissa kuvataan nestemäisen plasman generaattori ja generointimekanismi ja kiinnitetään huomiota kehittyvään teknologiaan. Vedenalaisen plasman ominaisuuksista tehdään yhteenveto ja annetaan esimerkkejä nanomateriaalisynteeseistä ja jäteveden käsittelystä, jotka molemmat ovat herättäneet merkittävää huomiota. Äärimmäisiä reaktiokenttiä voidaan tuottaa kätevästi sähkövoimalla myös ilman kemiallisten aineiden ja korkean lämpötilan korkeapaineastioiden käyttöä. Nestemäisen plasman avulla voidaan suorittaa kemiallisia reaktioita ja ympäristön kunnostusprosesseja, jotka ovat erittäin tehokkaita ja käyttökelpoisia. On keskusteltu ehdotuksista nestemäisen plasman käyttöön ottamiseksi kemiallisissa prosesseissa.