Articles

Plasma i væske: et nyt værktøj til fremstilling af nanomaterialer og til behandling af spildevand – RSC Advances (RSC Publishing)

forsøg på at generere plasma i væsker har været vellykkede, og forskellige enheder er blevet foreslået. Mange rapporter har beskrevet de optimale betingelser, der er nødvendige for at generere plasma, og mekanismer er blevet udledt sammen med plasmaets sammensætning. Belysning af en stabil metode (og mekanisme) til generering af plasma i væsker har ført til forskellige aktive undersøgelser af anvendelser af denne nye energikilde. Denne gennemgangsartikel beskriver generatoren og genereringsmekanismen for plasma i væske, og lægger vægt på den udviklende teknologi. Karakteristika for nedsænket plasma er opsummeret, og der gives eksempler på nanomaterialesynteser og spildevandsrensning, som begge har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed. Ekstreme reaktionsfelter kan fremstilles bekvemt ved hjælp af elektrisk strøm, selv uden brug af kemiske stoffer og høj temperatur højtryksbeholdere. Kemiske reaktioner kan udføres, og miljørensningsprocesser opnås med høj effektivitet og funktionsevne ved brug af plasma i væske. Forslag til introduktion af flydende plasma til kemiske processer diskuteres.