Articles

Kristian Birkeland

i begyndelsen af det 20.århundrede behandlede Kristian Birkeland (1867-1917), en norsk videnskabsmand af umættelig nysgerrighed, spørgsmål, der havde plaget europæiske forskere i århundreder. Hvorfor vises nordlyset over hovedet, når Jordens magnetfelt forstyrres? Hvordan er magnetiske storme forbundet med forstyrrelser på Solen? For at besvare disse spørgsmål tolkede Birkeland sine avancerede laboratoriesimuleringer og dristige kampagner i den arktiske vildmark i lyset af hans nyopdagede love om elektricitet og magnetisme. Birkelands ideer blev afvist i årtier for kun at blive retfærdiggjort, når satellitter kunne flyve over Jordens atmosfære.

overfor de nedbrydende lagre af chilensk saltpeter og det deraf følgende udsigt til massesult viste Birkeland sin praktiske side og opfandt den første industrielle skala metode til at udvinde kvælstofbaseret gødning fra luften. Norsk Hydro, en af det moderne Norges største industrier, står som en levende hyldest til hans geni.

i håb om at demonstrere, hvad vi nu kalder solvinden, flyttede Birkeland til Egypten i 1913. Isoleret fra sine venner af Den Store Krig, Birkeland længtes efter at fejre sin 50 års fødselsdag i Norge. Den eneste sikre passage hjem, via Fjernøsten, bragte ham til Tokyo, hvor han i slutningen af foråret 1917 døde.