Articles

Infektionssygdomstransplantationsprogram

transplantationspatienter tager medicin efter transplantationen for at forhindre immunsystemet i at angribe deres nye organer. Disse lægemidler er afgørende for helbredet efter transplantation. Disse lægemidler reducerer dog også din krops evne til at forsvare sig mod sygdom forårsaget af infektion fra bakterier, vira eller svampe.

det smitsomme Sygdomstransplantationsprogram på Massachusetts General Hospital giver:

  • konsultation til håndtering og forebyggelse af smitsomme sygdomme hos transplantationsmodtagere og donorer
  • præ – og posttransplantationsvaccination og individuelt designede strategier til forebyggelse af infektioner
  • rejserådgivning forud for eller efter rejse af vores patienter

den integrerede, tværfaglige tilgang i Infektionssygdomstransplantationsprogrammet involverer alle aspekter af klinisk pleje, grundlæggende, klinisk og translationel forskning og uddannelse, der er afsat til behandling af infektioner, og patienter med øget risiko for infektioner.

hvert medlem af infektionssygdomsteamet er forpligtet til at sikre den bedst mulige pleje for hver patient med et kompromitteret immunsystem som følge af organ -, knoglemarvs-eller stamcelletransplantationer.

medarbejderne i Infektionssygdomstransplantationsprogrammet er alle medlemmer af Infektionssygdomsafdelingen i Mass General.