Articles

Hvad er Media Advocacy?

Hvad er Media Advocacy?

Media advocacy er den strategiske brug af nyhedsfremstilling gennem TV, radio og aviser for at fremme den offentlige debat og skabe samfundsstøtte til ændringer i samfundsnormer og-politikker. Fortaler for målene om sikre, sunde og velstående samfund, identificere barrierer for strategisk politikimplementering, og deling af nuværende forskning gennem nyhedsfremstilling hjælper alle beslutningstagere og offentligheden til mere fuldt ud at engagere sig i at skabe systemiske ændringer, der forbedrer den verden, vi lever i.
medlemmer af offentligheden er de ultimative beslutningstagere og opinionsledere i vores samfund. Fællesskabets holdninger, overbevisninger, normer og praksis er formet af de dialoger, der finder sted inden for familier og de sociale netværk, vi oplever i vores hverdag.
den måde, hvorpå politiske beslutningstagere og offentligheden forstår og løser de udfordringer, som samfundene står over for i dagens verden, styres af kvaliteten af den information, de har til rådighed. Nyhedsmedierne, som en primær kilde til information, spiller en meget stærk rolle i udformningen af de offentlige dialoger, der til sidst danner fællesskabsregler og standarder.

baggrundsinformation om Media Advocacy indeks
tilbage til Media Advocacy indeks