Articles

ETS-større felttest for psykologi

ETS-større felttest for psykologi består af 140 multiple choice-spørgsmål, hvoraf nogle er grupperet i sæt og baseret på materialer såsom en beskrivelse af et eksperiment eller grafer over psykologiske funktioner.

Testbeskrivelse
Prøvetestspørgsmål

for information om dataene og hvordan man bruger dem, se afsnittet sammenlignende Data.

Sample Reports

Afdelingsliste — inkluderer samlede scoringer og subscores (hvis relevant) af alle testede studerende, opført alfabetisk efter efternavn.

Afdelingsoversigt: samlede scoringer og Subscores — inkluderer frekvensfordelingen af samlede scoringer og subscores, der viser procentdelen af studerende, der scorer under hver percentil. Afdelingens gennemsnitlige skala score og standardafvigelse er også vist. En Afdelingsoversigt inkluderer ikke scoringer af studerende, der besvarede færre end 50 procent af testspørgsmålene i en eller begge sektioner af en test.

Afdelingsoversigt: Vurderingsindikatorer — giver en liste over den gennemsnitlige (gennemsnitlige) procent korrekte af testspørgsmål besvaret i bestemte underdomæner/indholdsområder for gruppen som helhed.

Afdelingsdemografisk sammenfattende rapport — giver studerendes demografiske oplysninger taget direkte fra svararkene og opsummeret for gruppen som helhed.

individuel Elevrapport — inkluderer total score og subscores for hver testet studerende sammen med fortolkende information.

du kan finde flere oplysninger om andre rapporter i afsnittet Rapporter.