Articles

diabetisk makroangiopati og aterosklerose

abstrakt

i den foreliggende undersøgelse har vi sammenlignet og analyseret offentliggjorte data relateret til patogenesen af den store karsygdom i diabetes. Den fremherskende opfattelse synes at være, at diabetes accelererer den mekanisme, der fører til udvikling af klassisk aterosklerose. Som et alternativ har vi imidlertid samlet data, der peger på tilstedeværelsen af en diabetisk makroangiopati. Dette fænomen omfatter en konstellation af ikke-aterosklerotiske abnormiteter i store kar. I dag ved vi, at akkumulering af periodisk syre-Schiff (PAS)-positivt materiale, som laminin, fibronectin og type IV kollagen, forekommer sammen med hyaluronsyre og forskellige typer bindevæv og calciumaflejring. Alle disse ændringer forekommer uafhængigt af tilstedeværelsen af aterosklerose i de store skibe hos diabetespatienter. Det forekommer os, at disse observationer understreger, at begrebet en specifik diabetisk makroangiopati er en mere frugtbar arbejdshypotese end den sædvanlige teori om en forbindelse mellem aterosklerose og diabetes. Det giver et årsagsforhold (selvom mekanismen er ukendt) mellem sådanne ændringer og den unormale metabolisme i diabetes og en baggrund for forskningsstrategi og taktik, der endelig sigter mod muligheden for forebyggelse og/eller behandling af denne almindelige og farlige sygdom.