Articles

Transplantační Program infekčních chorob

pacienti po transplantaci užívají léky, aby zabránili imunitnímu systému napadnout jejich nové orgány. Tyto léky jsou nezbytné pro zdraví po transplantaci. Tyto léky však také snižují schopnost vašeho těla bránit se proti nemocem způsobeným infekcí bakteriemi, viry nebo houbami.

program transplantace infekčních chorob v Massachusetts General Hospital poskytuje:

  • konzultace pro léčbu a prevenci infekčních onemocnění u příjemců a dárců transplantátu
  • před a po transplantaci očkování a individuálně navržené strategie prevence infekcí
  • cestovní poradenství před nebo po cestě našimi pacienty

integrovaný multidisciplinární přístup v programu transplantace infekčních nemocí zahrnuje všechny aspekty klinické péče, základní, klinický a translační výzkum a vzdělávání věnované pacientům se zvýšeným rizikem infekcí.

každý člen týmu infekčních chorob se zavázal zajistit nejlepší možnou péči o každého pacienta s oslabeným imunitním systémem v důsledku transplantací orgánů, kostní dřeně nebo kmenových buněk.

zaměstnanci programu transplantace infekčních nemocí jsou všichni členové divize infekčních nemocí Mass General.