Articles

Plazma v kapalině: nový nástroj při výrobě nanomateriálů a při zpracování odpadních vod – Rsc Advances (RSC Publishing)

pokusy o generování plazmy v kapalinách byly úspěšné a byla navržena různá zařízení. Mnoho zpráv popsalo optimální podmínky potřebné k vytvoření plazmy a byly odvozeny mechanismy spolu se složením plazmy. Objasnění stabilní metody (a mechanismu) pro generování plazmy v kapalinách vedlo k různým aktivním výzkumům aplikací tohoto nového zdroje energie. Tento přehledový článek popisuje generátor a mechanismus generování plazmy v kapalině, a věnuje pozornost vyvíjející se technologii. Jsou shrnuty charakteristiky ponořeného plazmatu a jsou uvedeny příklady syntéz nanomateriálů a čištění odpadních vod, které obě vzbudily významnou pozornost. Extrémní reakční pole lze pohodlně vyrábět pomocí elektrické energie i bez použití chemických látek a vysokoteplotních vysokotlakých nádob. Chemické reakce mohou být prováděny a procesy sanace životního prostředí dosahovány s vysokou účinností a provozuschopností s použitím plazmy v kapalině. Jsou diskutovány návrhy pro zavedení kapalného plazmatu do chemických procesů.