Articles

Michelle Williams

Michelle a.Williams, SM ’88, ScD ’91, je děkanem Fakulty Harvard T. H. Chan School of Public Health. Je mezinárodně uznávanou epidemiologkou a vědkyní v oblasti veřejného zdraví, oceněný pedagog, a široce uznávaný akademický vůdce. Předtím, než se stala Děkankou, byla profesorkou a předsedkyní Katedry epidemiologie na Harvardské Chan School a vedoucí programu výzkumných programů populačního zdraví a zdravotních rozdílů v Harvardově centru klinických a translačních věd. Dean Williams měl dříve významnou kariéru na University of Washington School of Public Health. Její vědecká práce klade zvláštní důraz v oblasti reprodukční, perinatální, pediatrické a molekulární epidemiologie. Dean Williams publikoval přes 450 vědeckých článků. V roce 2016 byla zvolena do Národní lékařské akademie. Děkan má magisterský titul v oboru stavebnictví na Tufts University a magisterský a doktorský titul v oboru epidemiologie na Harvard Chan School.