Articles

MG-RAST: Metagenomics RAST Server / Argonne National Laboratory

server metagenomics RAST je prostředí založené na semenech, které umožňuje uživatelům nahrávat metagenomy pro automatizované analýzy. Server je postaven jako upravená verze serveru (Rapid Anotation using Subsystem Technology (RAST). Technologie RAST byla původně implementována, aby umožnila automatizovanou vysoce kvalitní anotaci úplných nebo koncepčních mikrobiálních genomů pomocí dat osiva a byla přizpůsobena pro analýzu metagenomu. Server poskytuje anotaci sekvenčních fragmentů, jejich fylogenetickou klasifikaci, funkční klasifikaci vzorků a srovnání mezi více metagenomy. Server také počítá počáteční metabolickou rekonstrukci metagenomu a umožňuje srovnání metabolických rekonstrukcí metagenomů a genomů.

publikace

MG-RAST Technická zpráva a Příručka pro verzi 3.3.6

Portování potrubí pro analýzu METAGENOMICKÝCH dat MG-RAST do cloudu

pomocí serveru Metagenomics RAST (MG-RAST) pro analýzu Metagenomů brokovnice

analýza Metagenomických dat: odvození funkce mikrobiální komunity s MG-RAST