Articles

MetQ Neisseria gonorrhoeae je povrchově exprimovaný Antigen, který vyvolává baktericidní a funkční blokující protilátky

abstrakt

Neisseria gonorrhoeae, původce pohlavně přenosné infekce (STI) kapavky, je rostoucí hrozbou pro veřejné zdraví,pro kterou je vakcína naléhavě potřebná. Charakterizovali jsme funkční roli gonokokového MetQ proteinu, který je methioninovou vazebnou složkou transportního systému ABC, a Zhodnotili jsme jeho potenciál jako kandidátního antigenu pro zařazení do gonokokové vakcíny. Bylo zjištěno, že MetQ je vysoce konzervovaný ve všech dosud zkoumaných kmenech, je lokalizován na bakteriálním povrchu a váže l-methionin s vysokou afinitou. MetQ se také podílí na gonokokové adherenci k cervikálním epiteliálním buňkám. Mutanti postrádající MetQ mají zhoršené přežití v lidských monocytech, makrofágech a séru. Kromě toho jsou protilátky zvýšené proti MetQ baktericidní a jsou schopny blokovat gonokokovou adherenci k epiteliálním buňkám. Tyto údaje naznačují, že MetQ vyvolává baktericidní i funkční blokující protilátky a je platným kandidátským antigenem pro další vyšetření a možné zařazení do vakcíny pro prevenci kapavky.