Articles

Media Topics

Media Topics je neustále aktualizovaná taxonomie více než 1200 termínů se zaměřením na kategorizaci textu. Původně založený na IPTC předmět kódy taxonomie, mediální témata taxonomie byl poprvé propuštěn v roce 2010 a je aktualizován alespoň jednou ročně. Nyní je k dispozici v 11 jazycích: arabštině, britské angličtině, čínštině, dánštině, francouzštině, němčině, norštině, portugalštině (pro Portugalsko a Brazílii), španělštině a švédštině.

slovník témat médií lze zobrazit na Serveru s ovládaným slovníkem IPTC na adrese http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic. Kromě toho si můžete stáhnout jako NewsML – G2 knowledge Item, RDF / XML nebo RDF/Turtle dokument, přečtěte si pokyny. K dispozici je také verze médií Excel a uživatelsky přívětivější stromové zobrazení.

nedávno jsme vytvořili dokument směrnic IPTC NewsCodes, který popisuje mnohem více o tom, jak IPTC udržuje mediální témata a další slovníky ovládané IPTC NewsCodes.

slovník mediálních témat je členem rodiny IPTC zpravodajských kódů. Přečtěte si více o obecných funkcích a podmínkách použití.