Articles

Kristian Birkeland

na počátku 20. století Kristian Birkeland (1867-1917), norský vědec nenasytné zvědavosti, řešil otázky, které po staletí trápily evropské vědce. Proč se polární záře objevují nad hlavou, když je narušeno magnetické pole Země? Jak jsou magnetické bouře spojeny s poruchami na slunci? Aby Birkeland odpověděl na tyto otázky, interpretoval své předběžné laboratorní simulace a odvážné kampaně v arktické divočině ve světle Maxwellových nově objevených zákonů elektřiny a magnetismu. Birkelandovy myšlenky byly odmítnuty po celá desetiletí, jen aby byly ospravedlněny, když satelity mohly létat nad zemskou atmosférou.

tváří v tvář vyčerpávajícím zásobám chilského ledku a následné vyhlídce na masové hladovění ukázal Birkeland svou praktickou stránku a vynalezl první metodu průmyslového měřítka pro extrakci hnojiv na bázi dusíku ze vzduchu. Norsk Hydro, jeden z největších průmyslových odvětví moderního Norska, stojí jako živá pocta jeho genialitě.

v naději, že předvede to, co nyní nazýváme sluneční vítr, se Birkeland přestěhoval do Egypta v roce 1913. Izolovaný od svých přátel velkou válkou, Birkeland toužil oslavit své 50. narozeniny v Norsku. Jediný bezpečný průchod domů, přes Dálný východ, ho přivedl do Tokia, kde na konci jara 1917 zemřel.