Articles

diabetická makroangiopatie a ateroskleróza

Abstrakt

v této studii jsme porovnali a analyzovali publikované údaje týkající se patogeneze onemocnění velkých cév u diabetu. Převládající názor se zdá být, že diabetes urychluje mechanismus, který vede k rozvoji klasické aterosklerózy. Jako alternativu jsme však shromáždili údaje, které poukazují na přítomnost diabetické makroangiopatie. Tento jev zahrnuje souhvězdí neaterosklerotických abnormalit velkých cév. Dnes víme, že akumulace periodického materiálu pozitivního na kyselinu Schiffovou (PAS), jako je laminin, fibronektin a kolagen typu IV, se vyskytuje společně s kyselinou hyaluronovou a různými typy ukládání pojivové tkáně a vápníku. Všechny tyto změny se vyskytují nezávisle na přítomnosti aterosklerózy ve velkých cévách diabetických pacientů. Zdá se nám, že tato pozorování zdůrazňují, že koncept specifické diabetické makroangiopatie je plodnější pracovní hypotézou než obvyklá teorie spojení mezi aterosklerózou a diabetem. Poskytuje kauzální vztah (i když mechanismus není znám) mezi takovými změnami a abnormálním metabolismem u diabetu a zázemím pro výzkumnou strategii a taktiku, jejímž cílem je konečně možnost prevence a/nebo léčby tohoto běžného a nebezpečného onemocnění.