Articles

Co je mediální advokacie?

co je mediální advokacie?

mediální advokacie je strategické využití zpravodajství prostřednictvím televize, rozhlasu a novin k podpoře veřejné debaty a vytváření podpory komunity pro změny norem a politik komunity. Prosazování cílů bezpečných, zdravých a prosperujících komunit, identifikace překážek provádění strategické politiky, a sdílení současného výzkumu prostřednictvím tvorby zpráv všichni pomáhají tvůrcům politik a široké veřejnosti plně se zapojit do vytváření systémových změn, které zlepšují svět, ve kterém žijeme.
členové široké veřejnosti jsou konečnými činiteli s rozhodovací pravomocí a vůdci veřejného mínění v naší společnosti. Komunitní postoje, přesvědčení, normy a postupy jsou formovány dialogy, které se odehrávají v rodinách a sociálních sítích, které zažíváme v každodenním životě.
způsob, jakým tvůrci politik a veřejnost chápou a řeší výzvy, kterým čelí komunity v dnešním světě, se řídí kvalitou informací, které mají k dispozici. Zpravodajská média, jako primární zdroj informací, hrají velmi silnou roli při formování veřejných dialogů, které nakonec tvoří pravidla a standardy komunity.

základní informace o mediálním advokacii indexu
návrat k mediálnímu advokacii indexu