Měsíc: Květen 2021

Articles

MIC-1

7.9 nahoru ← předchozí nahoru další → MIC-1 Jay McCarthy balíček mic1 poskytuje nástroje pro práci s procesoremic-1architektura, která se objevuje v učebnicistrukturované počítačové organizaci

Share
Articles

Maurice z Nassau

generál a politik zdroje královský syn. Maurice z Nassau byl druhým synem Viléma Tichého, Prince Oranžského, který vedl rané fáze Nizozemské vzpoury proti španělskému Filipu

Share